Anonim

Tvrtka koja proizvodi organsku kavu kaže da je prvi američki pekar za kavu koji je postigao taj cilj, za što je trebalo dugo vremena.

Paul Ralston, osnivač i izvršni direktor, rekao je: "Obnovljiva električna energija bila je lak dio. Pravi je izazov bio dobiti obnovljivi izvor toplinske energije koji bi zamijenio propan."

Metan je ulaz za oba oblika obnovljivih izvora energije. Anaerobni diesteri kojima upravljaju farme mliječnih proizvoda okruga Addison izvlače plin metan iz kravljeg gnoja i pretvaraju ga u električnu energiju. Poznat i pod nazivom "Kravnja snaga", ovaj obnovljivi izvor energije isporučuje Green Mountain Power.

Izvor za obnovljivi bioplin tvrtke je metan koji se dobiva na odlagalištu projektiranom u Quebecu, upravljanom od strane EBI Énergie Inc., a isporučuje ga Vermont Gas Company.