Anonim

EVIRA, Finska agencija za sigurnost hrane, izrazila je zabrinutost zbog tvari - koja se nalazi u malo fermentirane hrane, voćnih sokova i alkoholnih pića - nakon što je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) promijenila klasifikaciju rizika od karcinoma acetaldehidom od agensa koji je možda kancerogen za ljude (skupina 2B) do sredstva kancerogenog za ljude (skupina 1).

Finsko tijelo reklo je da trenutno postoji samo „sumnja“ oko tvari i da još uvijek nije utvrđena uzročno-posljedična veza između izloženosti acetaldehidu i karcinomu zbog hrane.

Međutim, EVIRA je podatke o istraživanju acetaldehida proslijedila Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA). Finski sigurnosni dužnosnici rekli su da će se s obzirom na "opseg stvari" poduzeti sve buduće akcije na razini Europske unije, a EFSA će imati vodeću ulogu u procjeni bilo kakvog rizika od kemikalije.

Glasnogovornik EFSA-e rekao je za FoodProductionDaily.com: "EFSA do danas nije dobila mandat Europske komisije za rad na ovoj tvari."